promotional code for amazon

dominos friday offer

bookmyshow offer codes

shopclues coupons today

globalnin.com

KALKULATOR RAT

KWOTA:

20 000 zł500 000 zł

OKRES: miesiące

1120

RATA:

Podane wartości mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od ostatecznych. Wszystkie umowy zawierane są na okres do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia terminu spłaty pożyczki do żądanego okresu spłaty pod warunkiem terminowego regulowania zobowiązań.

Oferta skierowana jest do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i do spółek prawa handlowego. Głównym warunkiem otrzymania takiej pożyczki jest posiadanie zabezpieczenia w postaci nieruchomości (również ze wszczętą z niej egzekucją). Nieruchomość taka może być obciążona hipotekami, jak również może należeć do osoby trzeciej.

Akceptujemy mieszkania i domy z takich miejscowości jak: Warszawa, Kraków, Katowice, Łódź, Wrocław, Poznań, Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) oraz najbliższe przedmieścia tych miast w promieniu do 30 km. Tak że jako zabezpieczenie przyjmujemy lokale usługowe i użytkowe w wyżej wymienionych miejscowościach.

Balt Credit udziela pożyczek w kwocie od 20.000 zł do 500.000 zł złotych, ale nie więcej niż 50% od wartości zabezpieczenia w postaci nieruchomości.

Nie, negatywne wpisy w wymienionych bazach nie służą podstawą do decyzji negatywnej.

Dla otrzymania pożyczki Balt Credit stosuje dwie formy zabezpieczenia – wpis w dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) lub w dziale II (przewłaszczenie na zabezpieczenie). W przypadku zabezpieczenia w postaci hipoteki maksymalna kwota pożyczki nie może przekraczać 30% rynkowej wartości nieruchomości, a w przypadku przewłaszczenia kwota pożyczki może sięgać do 50% rynkowej wartości.

Weryfikacja wniosku trwa maksymalnie do 2 dni roboczych po złożeniu kompletu dokumentów. Wypłata środków następuje w ciągu do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy u notariusza, ale zazwyczaj wypłata następuje już w dniu zawarcia umowy.

Wpis w dziale IV księgi wieczystej lub hipoteka jest formą ograniczonia prawa rzeczowego na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wierzyciel rzeczowy może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ograniczenia prawa rzeczowego do nieruchomości w postaci przeniesienia prawa własności nieruchomości na Balt Credit na czas trwania umowy pożyczki. Po spłacie długu Balt Credit zobowiązany jest do powrotnego przeniesienia własności (co gwarantuje wpis w dziale III księgi wieczystej roszczenia o powrotne przeniesienie własności – dodatkowe zabezpeczenie dla Pożyczkobiorcy). Przewłaszczenie to tylko przeniesienie własności w określonym czasie i celu.

Koszt pożyczki pod zastaw nieruchomości w Balt Credit wynosi od 1,33% do 2,5%/miesięcznie.

Termin i okres spłaty pożyczki Balt Credit ustalany jest indywidualnie z Klientem. Wychodząc naprzeciw oczekiwań naszych klientów oferujemy możliwość rozłożenia spłaty pożyczki na okres do 120 miesięcy (z zastrzeżeniem że umowy są zawierane na okres do 12 miesięcy i sukcesywnie przedłużane na kolejne dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe pod warunkiem terminowej spłaty rat kapitałowo-odsetkowych zgodnie z harmonogramem).

Również istnieje możliwość spłaty mniejszych rat i zwrotu całej pożyczki z kredytu bankowego lub innego żródła po upływie 12 miesięcy, pod warunkiem, że spłacane raty nie mogą być mniejsze niż suma kosztów pożyczki.

Nasi Klienci nie ponoszą żadnych opłat wstępnych, nie muszą też ponosić żadnych kosztów związanych z rozpatrywaniem ich wniosków pożyczkowych.

Dla wstępnej wyceny potrzebujemy:

1) Wnioskowana kwota pożyczki

2) Numer księgi wieczystej

3) Zdjęcia zewnątrz i wewnątrz nieruchomości która ma stanowić zabezpieczenie zwrotu pożyczki

4) Kwota którą jesteś w stanie przeznaczyć na spłatę zobowiązania miesięcznie

5) Dane kontaktowe

Po wstępnej decyzji pozytywnej będziemy potrzebowali:

1) Dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających dochodów do spłaty zobowiązań miesięcznych (wyciąg z konta bankowego, kpir, sprawozdanie finansowe lub inne)

3) Zaświadczenie o osobach zameldowanych w nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty pożyczki

4) W przypadku domów – decyzja o pozwoleniu na użytkowanie

5) W zależności od sytuacji Balt Credit może wymagać dodatkowych dokumentów