POŻYCZKA POMOSTOWA POD ZASTAW NIERUCHOMOŚCI

Przedsiębiorstwa nastawione na rozwój poprzez inwestycje mogą znaleźć się w takim momencie działalności, kiedy pojawia się tzw. zator finansowy. Mogą się na niego składać niezrealizowane płatności od kontrahentów, oczekiwanie na przyznanie finansowania z banku lub odrzucenie przez bank wniosków kredytowych. Wydłużające się w czasie zobowiązania i procedury generują potrzebę natychmiastowego pozyskania dodatkowych środków pieniężnych. Na przeciw temu zapotrzebowaniu wychodzi pożyczka pomostowa pod zastaw nieruchomości.

Czym się charakteryzuje finansowanie pomostowe?

W sytuacji naglącej potrzeby dofinansowania firmy lub konieczności spłaty nagromadzonych zobowiązań przed kontynuacją działań, kluczowe jest ograniczenie formalności pożyczkowych. Finansowanie pomostowe udzielane jest zazwyczaj na uproszczonych zasadach i w czasie o wiele krótszym, niż proces pozyskiwania bankowego kredytu inwestycyjnego dla firm. Uzyskane w ten sposób środki pomagają firmom zachować płynność finansową do czasu, aż uregulowane będą oczekujące kwestie obrotowe. Pomost pieniężny jest narzędziem krótkoterminowym, dzięki któremu przedsiębiorcy nie muszą wstrzymywać swoich planów do czasu otrzymania strategicznego finansowania od innych instytucji wsparcia.

Kto powinien poznać ofertę finansowania pomostowego?

Pożyczka pomostowa pod zastaw nieruchomości jest alternatywnym produktem finansowym dla przedsiębiorstw, które posiadają nieruchomość (komercyjną lub mieszkalną) odpowiednią do objęcia jej hipoteką. Dla Balt Credit jest to adekwatne zabezpieczenie transakcji, znoszące konieczność weryfikowania potencjalnego pożyczkobiorcy w rejestrach, takich jak Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej czy Krajowy Rejestr Długów. Nie stawiamy też przed firmami wymogu rygorystycznego udokumentowania dotychczasowych dochodów. To oferta dla podmiotów biznesowych wymagających nagłego i szybkiego zastrzyku środków pieniężnych na podtrzymanie rozpoczętych projektów inwestycyjnych. Przedsiębiorcy którym w bieżącej działalności biznesowej zawadza zadłużenie w Urzędzie Skarbowym lub w ZUSie, również mogą skorzystać z tego narzędzia.

Pożyczka pomostowa pod zastaw nieruchomości w Balt Credit

Forma pomocy finansowej, jaką jest pożyczka pomostowa pod zastaw nieruchomości, umożliwia firmom zachowanie płynności finansowej podczas dokonywania inwestycji. Stoimy na stanowisku, iż żadnego ambitnego przedsięwzięcia biznesowego nie powinno się spisywać na straty, z powodu przejściowych komplikacji finansowych. W ofercie Balt Credit jest pomost finansowy to wyjątkowe narzędzie kryzysowe dla firm znajdujących się pod presją czasu. Jego podstawowe cechy to:

  • środki przyznawane są już od 1. dnia działalności firmy
  • nie monitorujemy wpisów do baz BIK czy KRD. Nie weryfikujemy firm w Biurach Informacji Gospodarczej.
  • pożyczka udzielana jest pod hipotekę na nieruchomości
  • możliwość uzyskania pożyczki w wysokości od 15 000 PLN do 500 000 PLN
  • oprocentowanie w skali miesiąca wynosi średnio 1,3%
  • możliwość ustanowienia raty odsetkowo-balonowej
  • minimum czynności formalnych
  • dokonujemy wpisu w dziale IV Księgi Wieczystej

Aby rozpocząć starania o finansowanie pomostowe pod zastaw nieruchomości wystarczy – bezpośrednio na naszej stronie internetowej – wypełnić stosowny wniosek. Prosimy naszych potencjalnych klientów o możliwie dokładne wypełnienie instrukcji w formularzu, tak aby mogli otrzymać wstępną decyzję już w 30 sekund od wysłania go do Balt Credit. Natychmiast po jego otrzymaniu kontaktujemy się z klientem i kontynuujemy wspólnie proces pozyskiwania pożyczki pomostowej.