Czy i kiedy warto konsolidować zadłużenie?

Czy i kiedy konsolidować zadłużenie?

Spis treści

Aktualności

Czy i kiedy warto konsolidować zadłużenie?

Czy i kiedy warto konsolidować zadłużenie?

Zarówno prywatni, jak i biznesowi klienci banków, praktycznie nie mogą funkcjonować we współczesnym świecie bez dodatkowych sposobów finansowania. Podstawową formą są wszelkiego rodzaju kredyty, jakich udzielają instytucje bankowe. Zakup droższych produktów, rozwój przedsiębiorstwa, remont, nabycie nowej nieruchomości – to tylko niektóre cele, na jakie często zaciąga się zobowiązania.

Każde kolejne zadłużenie oznacza zwiększenie obciążenia domowego czy firmowego budżetu. W wielu sytuacjach miesięczna suma tych opłat potrafi mocno ograniczyć zdolności finansowe, hamując wszelkie inwestycje, jak np. rozwój przedsiębiorstwa. W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem okazuje się konsolidacja zadłużenia.

Co ona daje? Kiedy warto konsolidować zadłużenie? Czy to dotyczy tylko kredytów bankowych, czy także chwilówek? O tym wszystkim dowiesz się z poniższego artykułu. Przeczytaj go i przekonaj się, czy konsolidacja jest rozwiązaniem dla Ciebie!

Czym jest konsolidacja zadłużenia?

Tym mianem nazywa się specjalny rodzaj kredytu, jaki można zaciągnąć w banku. Procedury, umożliwiające zdobycie go, nie różnią się od tych, z jakimi masz do czynienia przy zwykłych produktach kredytowych. Tym samym trzeba podpisać umowę z bankiem, jak i co miesiąc spłacać raty. Takie zobowiązanie ma również własne oprocentowanie. Zasadniczo więc różnica leży głównie w celu, w jakim się je zaciąga. Konsolidacja zadłużenia z założenia polega na „zebraniu” zobowiązań i połączeniu ich jedną umową. Dzięki temu, zamiast kilku osobnych rat o wysokiej sumie, płaci się jedną. Kredytobiorca nie musi konsolidować wszystkich zobowiązań, a tylko wybrane.

W ten sposób realnie obniży się miesięczną wysokość opłat, m.in. przez wydłużenie okresu spłaty zadłużenia. Mając na przykład trzy kredyty, które comiesięcznie pochłaniają znaczne środki z budżetu, można połączyć je w jednej umowie, kończącej się po dłuższym czasie, za to mocno redukującej wysokość rat.

Czy warto konsolidować zadłużenie?

Rozwiązanie to dla wielu dłużników stanowi bardzo atrakcyjne wyjście. Szczególnie gdy sumaryczna wysokość rat utrudnia ich terminową spłatę. Dzięki konsolidacji często znacznie ogranicza się comiesięczne wydatki wynikające ze zobowiązań. To zaś oznacza odciążenie budżetu, jak i odzyskanie środków, jakie można przeznaczyć na dalsze inwestycje.

Z drugiej strony jest to ciekawa opcja dla osób potrzebujących nowego zastrzyku gotówki, będących jednoczenie obciążonymi zbyt wieloma zadłużeniami, by otrzymać kolejne finansowanie. W takich sytuacjach bowiem banki niechętnie udzielają kredytu. Warto wówczas zastanowić się nad kredytem konsolidacyjnym z dodatkowymi środkami. Wtedy jednocześnie spłaca się obecne zadłużenia, jak i zyskuje kolejne fundusze na dalsze inwestycje.

Jak widać – dzięki skonsolidowaniu zadłużenia zmniejszy się ciężar comiesięcznych rat oraz wydłuży okres ich spłaty. Kredytobiorca zyska kolejne środki na rozwój działalności. Idealnie? Nie zawsze. Przed taką decyzją należy przede wszystkim zastanowić się, czy w dalszej perspektywie będzie ona opłacalna.

Z czym wiąże się konsolidacja?

Trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że wydłużenie okresu spłat wiąże się również z naliczeniem większych odsetek. Ponadto zaciągnięcie takiego kredytu często oznacza kolejne koszty związane z prowizją, jak i ubezpieczeniem zobowiązania.

Tym samym konsolidacja zadłużenia może oznaczać z jednej strony obniżenie sumy opłat miesięcznych, a z drugiej zaś – realne podniesienie ogólnego kosztu kredytów. Bywa tak, że nieskonsolidowane zobowiązania są o wiele tańsze od finansowania na podstawie umowy konsolidującej zadłużenie.

Mądra konsolidacja to podstawa!

Powstaje więc pytanie, kiedy konsolidować zobowiązania? Warto o tym pomyśleć w momencie, gdy wpadło się w spiralę zadłużenia, czyli kiedy zaciąga się kolejne kredyty i chwilówki, by spłacić poprzednie.

Idąc do banku w celu skonsolidowania zadłużenia, należy zwrócić uwagę na wszelkie koszty takiego rozwiązania, w tym RRSO. Jeśli jest ono wysokie, może się okazać, że kredyt konsolidacyjny wcale nie będzie dla Ciebie opłacalny. Czasem też instytucje bankowe naliczają dodatkową prowizję za wcześniejszą spłatę niektórych zobowiązań. Należy się z tym liczyć na przykład w momencie, gdy w konsolidację wchodzi kredyt hipoteczny. Warto pamiętać, że nowa umowa nie musi dotyczyć wszystkich zadłużeń, a jedynie wybranych.

Spis treści