Dlaczego warto brać pod uwagę ryzyko kredytowe – jakie mogą być skutki źle oszacowanej pożyczki

Spis treści

Aktualności

Dlaczego warto brać pod uwagę ryzyko kredytowe – jakie mogą być skutki źle oszacowanej pożyczki

Dlaczego warto brać pod uwagę ryzyko kredytowe – jakie mogą być skutki źle oszacowanej pożyczki

Często chcąc wziąć kolejną pożyczkę pod zabezpieczenie na daną nieruchomość okazuje się, że nie możemy tego zrobić. Czemu? W księdze wieczystej wciąż widnieje zapis o wziętej pożyczce. Co wtedy zrobić? I jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

O wykreślenie hipoteki powinien zadbać sam właściciel. W przypadku małżeństwa, które przez wspólnotę majątkową jest właścicielem danej nieruchomości powinni oni stosowny wniosek złożyć wspólnie. Natomiast w przypadku firmy, jako właściciel powinien wystąpić zarząd, prezes, lub inna osoba wskazana przez dane przedsiębiorstwo do jej reprezentowania. W szczególnych przypadkach można się o to ubiegać również w sądzie – np. wtedy, kiedy współwłaściciel nie chce z nami współpracować.

Zasadniczo, hipotekę można wykreślić po zaspokojeniu roszczenia, czyli ni mniej ni więcej po spłacie pożyczki. Nie istnieje ustawowy termin na wykonanie tej czynności, jednak – ponieważ jest to w naszym najlepszym interesie – warto załatwić wykreślenie kredytu z hipoteki zaraz po spłacie zobowiązania. Później możemy o tym zapomnieć, co z kolei może skutkować problemami przy kolejnych pożyczkach. Jeżeli pożyczka pod zabezpieczenie została spłacona a my chcemy wykreślić ją z hipoteki, należy udać się do pożyczkodawcy i odebrać zaświadczenie o spłacie zobowiązania. Musi ono zawierać nr księgi wieczystej, szczegółowe dane osobowe, tytuł hipoteki (ze wskazaniem wysokości pożyczki), potwierdzenie całkowitej spłaty zobowiązania oraz zgodę wierzyciela (czyli pożyczkodawcy) na wykreślenie. W Balt Credit nie pobieramy opłat za wydanie takiego zaświadczenia – jest to bowiem obowiązkiem każdego pożyczkodawcy i nie powinien on dodatkowo obciążać swoich klientów kosztem jego uzyskania. Dodatkowo, uzyskane zaświadczenie potwierdzamy notarialnie, co również jest konieczne do jego zaakceptowania przez sąd.

Po uzyskaniu zaświadczenia pozostaje już tylko złożenie wniosku do właściwego oddziału rejonowego sądu wieczystoksięgowego, a ten stosownym postanowieniem (zwykle postępowania są bardzo krótkie i nie wymagają dodatkowych wyjaśnień) wykreśla z księgi wieczystej hipotekę. Wniosek dostępny jest na stronach sądu oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i wiąże się z opłatą skarbową.

Dlaczego warto zadbać o wykreślenie wpisu o hipotece z księgi wieczystej od razu po spłacie zobowiązania? Może nam zwyczajnie zabraknąć podpisu współwłaściciela nieruchomości (np. w przypadku rozwiedzionych i skłóconych małżeństw) – wtedy nie będziemy w stanie wykreślić hipoteki. Zdarzyć się może również, że wierzyciel umrze (jeśli był osobą fizyczną) lub zostanie rozwiązany (np. firma pożyczkowa przestanie istnieć) – wtedy nie uzyskamy stosownego zaświadczenia. Z pomocą w niektórych sytuacjach przychodzi co prawda Bank Gospodarstwa Krajowego, który wykreśla spłacone zobowiązanie wobec Skarbu Państwa, osób prawnych i instytucji państwowych, jednak w przypadku innego rodzaju wierzycieli będziemy zmuszeni złożyć wniosek do sądu rejonowego, który będzie musiał przeprowadzić postępowanie w tej sprawie.

Warto więc już po spłacie zobowiązania udać się do firmy pożyczkowej po stosowne zaświadczenie, aby uniknąć ewentualnych problemów i jak najszybciej „uwolnić” nieruchomość od – spłaconego już przecież – zobowiązania.

Spis treści