Jak wygląda podpisanie umowy pożyczki hipotecznej przed notariuszem?

Spis treści

Aktualności

Jak wygląda podpisanie umowy pożyczki hipotecznej przed notariuszem?
Wyobraźmy sobie, że mamy już za sobą wybór oferty pożyczkowej, a do finalizacji całego procesu pozostało już tylko podpisanie umowy przed notariuszem. Mimo iż ten krok nie jest skomplikowany, warto zapoznać się z przebiegiem wizyty u notariusza, jak również potrzebnymi dokumentami oraz kosztami, jakie może to za sobą nieść.

Pierwszy krok to zapoznanie się z umową i harmonogramem spłat. Balt Credit, w przeciwieństwie do innych firm, zawsze przesyła wynegocjowaną umowę swoim klientom po to, aby mogli w spokoju i dokładnie zapoznać się z jej treścią. Jest to przecież poważne zobowiązanie na wiele lat, dlatego tak ważne jest, aby zapoznać się z umową zanim się ją podpisze.

Po akceptacji umowy pozostaje już tylko udać się w umówionym terminie do notariusza. Korzystając z oferty Balt Credit możesz liczyć na wynegocjowane zniżki w konkretnych kancelariach notarialnych, co pozwala zaoszczędzić na tzw. Taksie notarialnej, czyi opłacie, jaką pobiera notariusz za wykonanie czynności urzędowych (w tym wypadku potwierdzenia notarialnego na umowie pożyczkowej).

Co ważne, oprócz samej umowy pożyczki do notariusza należy dostarczyć odpowiednie zaświadczenia dotyczące nieruchomości, niezbędne do wpisu hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości, pod zabezpieczenie której zaciągamy pożyczkę. Może to być chociażby odpis aktu notarialnego czy wypis z księgi wieczystej. Dokonanie wpisu hipoteki u notariusza wiąże się również z dodatkową opłatą w wysokości 200 zł.

U notariusza stawiają się obie strony umowy – przedstawiciel pożyczkodawcy oraz my, czasami również nasz ekspert finansowy. Umowa jest odczytywana na głos przez notariusza: jest to dobry – i w zasadzie ostatni – moment na zgłoszenie wszelkich uwag oraz niejasności jakie się pojawią. W szczególności warto zwrócić uwagę na takie kwestie jak okres zawieranej umowy, tabelę dodatkowych opłat, oraz przebieg ewentualnego procesu windykacyjnego i kary umowne. Istotne jest również w który dział księgi wieczystej wpisywane jest zabezpieczenie spłaty pożyczki. Balt Credit zawsze zabezpiecza się po przez  wpis pożyczki w IV dział księgi wieczystej – hipoteka tak jak w banku. Wiele innych firm stosuje jednak wpis w II dziale, co skutkuje przewłaszczeniem nieruchomości w przypadku niewywiązania się ze spłat. Dlaczego jest to tak niebezpiecznie, dowiesz się z naszego artykułu: https://baltcredit.pl/hipoteka-a-przewlaszczenie-ktore-rozwiazanie-jest-korzystniejsze-i-bezpieczniejsze-dla-pozyczkobiorcy/ . Podpisana przez nas oraz pożyczkodawcę umowa jest następnie opatrywana potwierdzeniem notarialnym.

Cały proces podpisania umowy u notariusza trwa około godziny. Po dopełnieniu formalności, Balt Credit przelewa na konto pieniądze jeszcze tego samego lub następnego dnia. W Balt Credit, dbając o interes naszych klientów, podpisujemy umowę ustawienia zabezpieczenia w postaci hipoteki ( co jest obowiązkowe zgodnie z prawem) oraz umowę pożyczki przed notariuszem . Mimo potencjalnych dodatkowych kosztów jest to niewątpliwie najlepsze rozwiązanie. Notariusz potwierdza bowiem autentyczność i treść zawieranej umowy, co jest pomocne przy ewentualnych sporach, jak również jest dowodem na zgodność podpisywanej umowy z prawem.

Spis treści