Kredyt a pożyczka – jakie są między nimi różnice?

Podejmowanie nowych przedsięwzięć w firmie, takich jak modernizacja działalności, wymaga niemałych środków. Często trudno je wygospodarować, tym bardziej, jeśli przedsiębiorstwo jest niewielkie lub dopiero ugruntowuje swoją pozycję na rynku. W takich sytuacjach do dyspozycji właściciela firmy są różne możliwości finansowania. Najczęściej sięga się po pożyczkę lub kredyt.

Czy jednak to nie to samo? Czy jest różnica między kredytem a pożyczką? Przeczytaj poniższy artykuł i zapoznaj się z najważniejszymi aspektami dotyczącymi obu form finansowania.

Czym jest pożyczka?

Aby porównać te pojęcia, należy najpierw dokładniej je poznać. Pożyczką określamy umowę między dwoma podmiotami, na podstawie której dający zobowiązuje się przenieść na własność zaciągającego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Biorący pożyczkę zaś zobowiązuje się do zwrócenia tej samej sumy lub rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Pełną definicję ujęto w artykule 720 § 1 Kodeksu Cywilnego.

W przypadku pożyczki o wartości niższej niż 1000 złotych, strony nie muszą zawierać umowy w formie pisemnej. Jak mogłeś też zauważyć, jej przedmiotem są nie tylko środki pieniężne, ale i rzeczy. Ważne jednak, by określić je co do gatunku, a nie co do tożsamości. Aby lepiej to zobrazować – pożyczka może dotyczyć np. paliwa, kruszywa, żywności.

Istotna jest również kwestia stron umowy. Pożyczkodawcą często zostaje osoba fizyczna, jak i prawna. Podobnie jak jej biorcą. Przedsiębiorca zresztą ma prawo zaciągnąć pożyczkę na siebie, jako na prywatny podmiot, a nie na prowadzoną przez siebie działalność.

Przy zawieraniu tej umowy, pożyczkobiorca nie musi określać tego, na jaki cel chce przeznaczyć pożyczone środki. To zaś wiąże się z tym, że pożyczkodawca nie ma prawa do kontrolowania drugiej strony w zakresie pożytkowania pożyczonych środków. Kwestię odpłatności także ustala się indywidualnie – pożyczka może być więc darmowa, jak i odpłatna, przy czym w tym przypadku zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim.

Jaki natomiast jest termin spłaty pożyczki? Tę kwestię również ustalają strony. Pozostaje jeszcze określenie zabezpieczenia. Pożyczkę zabezpiecza się przez poręczenie, weksel, dobrowolne poddanie się egzekucji lub zastaw (w tym zastaw rejestrowy).

Czym jest kredyt?

Umowę kredytową reguluje prawo bankowe. Bank zobowiązuje się przekazać do dyspozycji określone środki na czas wyznaczony umową. W przypadku kredytu należy sprecyzować cel. Bank może kontrolować sposób gospodarowania udostępnionymi środkami. To oznacza, że kredyt jest umową celową, jaką w każdej sytuacji należy sporządzić na piśmie pod rygorem nieważności.

Co istotne – kredyt wiąże się z kosztami. Często pojawia się zobowiązanie do opłaty prowizji od udzielonego kredytu. Koszty zaś rozłożone są w ratach, w których klient zwraca środki. Jak można wywnioskować z powyższych słów – kredyt dotyczy wyłącznie pieniędzy, a suma musi być wyraźnie określona w sporządzonym dokumencie. Ponadto umowa kredytowa zawsze podlega zabezpieczeniu pod postacią hipoteki, gwarancji bankowej lub kredytowej. Niekiedy mogą być to weksle.

Kredyt a pożyczka – najważniejsze różnice

Pora, aby zestawić najważniejsze różnice.

 

Pożyczka

Kredyt

Podstawy prawne

Kodeks Cywilny, ewentualnie ustawa o kredycie konsumenckim

Ustawa Prawo Bankowe

Strony umowy

Dowolne – osoby fizyczne i prawne

Kredytodawcą może być tylko bank

Przedmiot umowy

Środki finansowe oraz rzeczy oznaczone co do gatunku

Tylko środki finansowe

Konieczność określenia celu

Dowolnie

Zawsze – kredyt jest umową celową

Kontrola wierzyciela nad środkami

Niekonieczna – możliwość zapisania w umowie

Zawsze

Odpłatność

W zależności od ustaleń strony

Zawsze

Termin zwrotu

Zazwyczaj krótki – zależy od warunków umowy

Długi, określony w umowie

Zabezpieczenie

W zależności od ustaleń strony

Zawsze

Jak widać w powyżej zamieszczonej tabeli, pożyczka daje większą dowolność niż kredyt. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat tego, jakie szanse dają Ci umowy pożyczkowe, sprawdź nasze odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zawsze też do Twojej dyspozycji pozostają pracownicy Baltcredit.

Zostaw opinie

Średnia ocen: 5

Close button

Potrzebujesz pożyczki hipotecznej poza bankowej od 30 000 złotych do 1 000 000 złotych?

Wpisz swój nr telefonu

Nasz doradca do Ciebie zadzwonistrefa pośrednika