Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne
  1. 1.1.Administratorem danych osobowych jest spółką pod firmą spółka pod firmą „BALT CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 86/22,(01-402 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000491442 (REGON: 147079855, NIP: 7010411381) o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych, (dalej: „Administrator”)
  2. 1.2. Niniejsza Polityka prywatności (dalej: “Polityka”) określa zasady przetwarzana i ochrony danych Państwa danych osobowych przez Administratora w ramach strony [baltcredit.pl] (dalej jako „Serwis”).
  3. 1.3.Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje treść niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Pliki cookies
  1. 2.1.Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. 
  2. 2.2.Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. 
  3. 2.3.Serwis zbiera za pomocą plików cookies oraz zewnętrznych aplikacji dane o zachowaniu Użytkowników. 
  4. 2.4.Serwis może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  5. 2.5.Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, urządzeniach mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu i nie zawierają żadnych danych osobowych
 3. Cel wykorzystywania Plików cookies 
  1. 3.1.Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. 3.2.Udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu;
  3. 3.3.Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  4. 3.4.Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  5. 3.5.Optymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu, zarówno przez Usługodawcę jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Usługodawcy.
 4. Rodzaje plików cookies i sposób ich wykorzystywania w ramach Serwisu
  1. 4.1.W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. 4.1.1.stałe –  pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies (parametry w tym zakresie mogą być zweryfikowane za pośrednictwem narzędzi przeglądarki internetowej – w tym zakresie Organizator odsyła do instrukcji konkretnej przeglądarki internetowej, którą można wyszukać przy pomocy wyszukiwarki google: https://www.google.pl/, natomiast linki do opisów obsługi najpopularniejszych przeglądarek internetowych znajdują się w pkt 7 poniżej) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu;
   2. 4.1.2.sesyjne– są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
   3. 4.1.3.zewnętrzne (third party cookies) – pliki pochodzące np. z serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Usługodawcą. Te pliki pozwalają dostosowywać treści do preferencji i zwyczajów ich użytkowników, mierzyć i analizować ruch na stronach Serwisu, a także dokonywać pomiaru efektywności zamieszczanych tam treści. Pozwalają również ocenić skuteczność działań Usługodawcy. Pliki te podlegają własnej polityce prywatności podmiotów zewnętrznych, która może różnić się od standardowych zasad polityki dotyczącej plików cookies, stosowanej przez Usługodawcę.
  2. 4.2.Pliki cookies można podzielić ze względu na ich ingerencję w prywatność Użytkownika w następujący sposób:
   1. 4.2.1.„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie witryny lub funkcjonalności z których korzysta Użytkownik, w tym usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. 4.2.2.„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
   3. 4.2.3.„analityczne” / „wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu stron internetowych. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.
   4. 4.2.4.„reklamowe” pliki cookies – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także poprzez działania remarketingowe z użyciem zewnętrznych plików cookies, umieszczanych za pośrednictwem naszej aktualnej strony przez naszych dostawców reklamowych. Mogą one być wykorzystane do tworzenia profili Użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywność kampanii reklamowych. Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego rodzaju dane partnerom reklamowym. Niewyrażenie zgody na te plik cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, może nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich preferencji lub zainteresowań.
  3. 4.3.Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej. Organizator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.
  4. 4.4.W celu uzyskania dalszych informacji należy się zapoznać z treścią sekcji „Pomoc” w Państwa przeglądarce internetowej.  Przykładowo, w przypadku poniższych przeglądarek, przydatne informacje związane ze zmianą ustawień plików cookies mogą Państwo znaleźć na poniższych stronach:
   1. 4.4.1.w przeglądarce Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
   2. 4.4.2.w przeglądarce Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl;
   3. 4.4.3.w przeglądarce Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies;
   4. 4.4.4.w zakresie urządzeń mobilnych – informacje o ustawieniach plików cookies znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych producentów (np. iOS, Android);
   5. 4.4.5.w zakresie Google Analitics – mogą Państwo skorzystać z opcji zablokowania działania plików cookies w ramach funkcji opt-out, którą można pobrać ze strony: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl. Podczas korzystanie przez Użytkownika z Serwisu mogą być gromadzone i przechowywane pliki cookies w ramach narzędzia Google Analytics (pliki o nazwach: _gat, _ga, _gid), Amplitude (pliki zawierające w nazwie amp_a7dc2) oraz narzędzi Facebook. Google Analytics umożliwia mierzenie i analizowanie ruchu na stronach Serwisu, a także pomiar efektywności zamieszczanych tam treści. Dzięki uzyskanym w ten sposób statystykom Organizator może poprawiać strony internetowe Serwisu i uczynić je bardziej interesującymi dla Użytkowników. Facebook umożliwia wyświetlanie treści reklamowych opartych o zachowania Użytkowników Serwisu. Uzyskane przez Google, Amplitude i Facebook poprzez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej mogą być przekazywane do USA i tam zapisywane, jednak są to podmioty nie objęte obowiązkiem spełnienie standardów Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych jak i wykorzystania plików cookies. Można zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie przez Użytkownika wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  5. 4.5.Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookies

Dostawca cookies

Pliki cookies

Ważność

Typ

    

Facebook

Różne typy plików stosowanych przez dostawcę

co do zasady wygasają z upływem 2 lat

third party cookies

Google Analytics

Różne typy plików stosowanych przez dostawcę

co do zasady wygasają z upływem 2 lat

third party cookies

Google Ads

Różne typy plików stosowanych przez dostawcę

co do zasady wygasają z upływem 2 lat

third party cookies

[***]

   
 1. Czas przetwarzania danych
  1. 5.1.Dane osobowe przetwarzane będą tylko przez okres konieczny co wykonywania uprawnień związanych z celem na jaki dane zostały zebrane i w zakresie w jakim jest to dopuszczalne i wymagane przez odpowiednie przepisy, przede wszystkim w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi. W tym przypadku, dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do tego, aby możliwe było skorzystanie z takich uprawnień i tylko w tym celu. W zakresie pozostałych podstaw przetwarzania danych wymienionych powyżej (w szczególności w zakresie marketingu usług) dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony dla tych celów, a w każdym przypadku do czasu sprzeciwu Użytkownika.
 2. Uprawnienia Użytkownika
  1. 6.1.Użytkownika posiada prawo do:
   1. 6.1.1.dostępu do danych osobowych;
   2. 6.1.2.sprostowania i usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
   3. 6.1.3.ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych;
   4. 6.1.4.sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora);
   5. 6.1.5.odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   6. 6.1.6.otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  2. 6.2.Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli w jakimkolwiek momencie uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO

Więcej informacji na temat cookies możesz przeczytać np. pod tym adresem: About cookies oraz Wszystko o ciasteczkach.

Close button

Potrzebujesz pożyczki hipotecznej poza bankowej od 30 000 złotych do 1 000 000 złotych?

Wpisz swój nr telefonu

Nasz doradca do Ciebie zadzwoni