Dla sklepu warzywnego po gradobiciu

Sytuacje losowe i nieszczęśliwe wypadki są jednymi z najczęstszych przyczyn kłopotów finansowych. Wiele osób ubezpiecza się na taką ewentualność, ale gdy już znajdują się w trudnej sytuacji, okazuje się, że czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania powoduje pogłębienie problemu. W takiej sytuacji znalazła się Amelia. Sklep ogrodniczy, który prowadziła we Wrocławiu z dnia na dzień w wyniku burzy z gradobiciem uległ ogromnym zniszczeniom. Szklarnia, która stanowiła jego serce, została poważnie uszkodzona, przez co bezpieczne składowanie roślin stało się niemożliwe. Nawet samo poruszanie się po obiekcie stanowiło zagrożenie, ponieważ naruszona konstrukcja mogła się zawalić w każdej chwili. Amelia co prawda, ubezpieczyła się na wypadek takiej sytuacji, jednak na wypłatę odszkodowania musiała poczekać co najmniej trzy miesiące. Nie mogła pozwolić sobie na tak długą przerwę w prowadzeniu biznesu, ponieważ brak dochodów generuje straty. Miała nadzieję uzyskać kredyt w banku, niestety spotkała się z odmową, ponieważ była jeszcze w trakcie spłaty poprzedniego zobowiązania podjętego na remont dachu głównego budynku. Amelia nie wiedziała co zrobić, ale wiedziała, że musi działać szybko, dlatego zdecydowała się zwrócić o pomoc do eksperta finansowego. Od niego dowiedziała się o ofercie Balt Credit, w której zobaczyła szanse na wyjście z trudnej sytuacji. Już po dwóch dniach od spotkania z doradcą podpisała umowę przed notariuszem, a po kolejnych dwóch dniach pieniądze były na jej koncie. Warunkiem otrzymania pożyczki w wysokości 80 000 złotych było posiadanie zabezpieczenia, które w przypadku Amelii, stanowiło biuro zlokalizowane w centrum Wrocławia. Zdobyte pieniądze niezwłocznie zostały przeznaczone na naprawę szklarni, dzięki czemu sklep został ponownie otwarty po upływie dwóch tygodni. Pożyczka zaciągnięta w Balt Credit została w całości spłacona po upływie 3 miesięcy, z pieniędzy uzyskanych z ubezpieczenia.

Kwota pożyczki : 80 000 złotych 

Prowizja: 19%

Odsetki : 7%

Zabezpieczenie pożyczki : lokal biurowy w centrum Wrocławia  (642 000 mieszkańców) 

Okres pożyczki: 3 miesiące