Słownik pojęć – BIK, KRD, BIG, BRKN

Spis treści

Aktualności

Słownik pojęć – BIK, KRD, BIG, BRKN

Słownik pojęć – BIK, KRD, BIG, BRKN

Zastanawiasz się co oznaczają skróty: BIK, KRD BIG BRKN i co mają ze sobą wspólnego? Przeczytaj nasz słownik pojęć i dowiedz się czym zajmują się wymienione instytucje. Rozprawiamy się z faktami i mitami.

BIK – Biuro Informacji KredytoweJest to przedsiębiorstwo powołane przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, działa zgodnie z ustawą o prawie bankowym. Przechowuje wszystkie informacje odnośnie zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach, SKOK-ach i innych firmach pożyczkowych. Także czy terminowo dokonywane są ich spłaty. Dotyczy to nie tylko osób prywatnych, ale i przedsiębiorstw. Zaciągnięcie zobowiązania typu kredyt, pożyczka, karta kredytowa, zwykły debet, powoduje pojawienie się wpisu o kwocie, terminie powstania zobowiązania, terminowości spłaty.

Kto może sprawdzić przedsiębiorcę w BIK?

Oczywiście instytucje udzielające pożyczek poprzez zapytanie monitorujące. Ma to na celu sprawdzenie innych zobowiązań danego przedsiębiorcy. Niekiedy zdarza się, że takie sprawdzenie odbywa się bez jego zgody, dlatego warto raz na jakiś czas sprawdzić prawidłowość informacji w BIK. W razie wykrycia nieprawidłowości, należy zgłosić się do danej jednostki, która wysłała zapytanie kredytowe, w celu wyjaśnienia sytuacji. Może to mieć wpływ na udzielenie kolejnego kredytu. Czasem też zapomnimy o istniejącym zobowiązaniu lub nie mamy o nim pojęcia. Czas aktualizacji sprawy w systemie to około miesiąc, więc warto zająć się tym jak najwcześniej, aby nie spotkać niemiłej niespodzianki. Raz na pół roku każdy może skorzystać z Informacji ustawowej, czyli bezpłatnego raportu gwarantowanego ustawą. Szczegóły znajdziesz na www.bik.pl.

KRD – Krajowy Rejestr Długów


Gromadzi i udostępnia dane dłużników, zgłoszonych przez swoich wierzycieli, posiadających tytuł prawny, pozwalający na zgłoszenie. Od 2010 roku z jego bazy mogą korzystać osoby fizyczne, samorządy i spółdzielnie mieszkaniowe. Wcześniej ten przywilej posiadały tylko podmioty gospodarcze.

KRD przechowuje dane o firmach i osobach fizycznych, odnoszące się do zadłużenia oraz terminowości spłat. Uprawnienie do wpisu w rejestr mają jedynie przedsiębiorcy, którzy muszą spełnić ściśle określone warunki.

1. Minimalna wysokość przeterminowanego zobowiązania osoby fizycznej to 200 PLN, firmy 500 PLN.

2. Wpisu można dokonać dopiero po upływie miesiąca od nadania wezwania do zapłaty. Wezwanie do zapłaty musi zawierać informację o planowanym wpisie w KRD. Można je wysłać dopiero po upłynięciu ponad 60 dni od terminu płatności zobowiązania.

3. Gdy dłużnik częściowo lub całkowicie spłacił zadłużenie lub nastąpiło inne zdarzenie, powodujące wygaśnięcie zobowiązania, przedsiębiorca, który dokonał wpisu, ma 14 dni na usunięcie informacji lub jej aktualizację. Aby sprawdzić, czy zostaliśmy wpisani do KRD, należy założyć konto w serwisie www.krd.pl i zalogować się na nie. Raport generować możemy raz na 2 miesiące, jeśli korzystamy z darmowej opcji.

BIG – Biuro Informacji Gospodarczej


Instytucja finansowa, powstała na mocy ustawy z kwietnia 2010 roku. Jest to rejestr finansowy, gromadzący dane zarówno pozytywne, jak i negatywne, na temat wiarygodności finansowej różnorodnych podmiotów (osób fizycznych i przedsiębiorców). W przypadku BIK mamy szeroki wachlarz przypadków, gdy można trafić do bazy: zaciągnięte pożyczki, faktury, produkty kupione na raty, a nawet stan spłaty rachunków np. za wodę czy prąd. Zobowiązanie musi być opóźnione w spłacie o co najmniej 60 dni oraz potwierdzone chociażby fakturą. Jego wysokość opiewa na więcej niż 200 PLN w przypadku osób fizycznych i 500 PLN w przypadku przedsiębiorstw. Wezwanie do zapłaty należy wysłać 30 dni przed wpisem do BIG. Dostęp do bazy ma właściwie każdy – zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy. Sprawdzać można nie tylko siebie, ale też inne przedsiębiorstwa czy osoby fizyczne.

W ramach ciekawostki warto dodać, że BIG to tak naprawdę kilka podmiotów: Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor (BIG Infomonitor), Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej (KRD BIG, nazywane potocznie KRD), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej – KBIG, Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej (ERIF), Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej (KIDT). Powiązania biur są raczej słabe, każde z nich prowadzi własny rejestr i nie ma pomiędzy nimi przepływu informacji.

BRKN – Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych


Prowadzony jest przez Związek Banków Polskich i jest drugim najczęściej stosowanym źródłem w przypadku weryfikacji Klientów przez banki. Do bazy można trafić nie spłacając lub opóźniając spłatę zobowiązania względem banku. Nawet najdrobniejsze przewinienie może skutkować wpisem do BRKN. Kiedy możemy mieć pewność, że znajdziemy się na czarnej liście? Gdy kwota zaległości osiągnie 200 PLN w przypadku osób fizycznych i 500 PLN w przypadku firm, a opóźnienie w spłacie to 2 miesiące lub więcej. Po uregulowaniu zaległego zobowiązania, wykreślenie z rejestru potrwa 24 miesiące od momentu spłaty. Dane BRK może przetwarzać nawet do 5 lat. Jeśli kiedykolwiek trafimy do Bankowego Rejestru Klientów Niesolidnych, nie będziemy w stanie zaciągnąć kredytu w banku zrzeszonym w Związku Banków Polskich.

Warto na koniec podkreślić, że w Balt Credit nie sprawdzamy czy Klient figuruje w BIK, BIG lub BRKN. Ewentualny wpis nie wpływa negatywnie na decyzję o udzieleniu pożyczki.

Spis treści