Warunki

Oferujemy pożyczki dla osób prawnych:

 • LTV do 65%
 • Weryfikacja wniosku o prywatną pożyczkę hipoteczną trwa maksymalnie do 2 dni roboczych, licząc od dnia złożenia kompletu dokumentów we wniosku. Natomiast wypłata środków następuje w ciągu do 3 dni roboczych od podpisaniu umowy przed notariuszem.
 • Nie wymagamy zaświadczeń ZUS i US oraz nie weryfikujemy klientów w BIK/BIG/BRKN/ KRD
 • Udzielamy pożyczek w kwocie od 50.000 zł do 2 500.000 zł i więcej

 

Zabezpieczenie

Nieruchomość (mieszkanie, dom, działka, lokal użytkowy/komercyjny) znajdująca się w dużym mieście (powyżej 40.000 osób), miejscowościach turystycznych lub na przedmieściach miast wojewódzkich. Zabezpieczeniem będzie wpis w dziale IV księgi wieczystej (hipoteka).

Opcje zwrotu pożyczki

Spłata pożyczki może następować na 3 różne sposoby:

 • Miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe (dostępne dla wszystkich ofert Balt Credit)
 • Miesięczne raty odsetkowe ze spłatą zobowiązania podstawowego na koniec okresu (dostępne dla ofert finansowanie pomostowe i pożyczka inwestycyjna)
 • Brak płatności miesięcznych ze spłatą zobowiązania podstawowego wraz ze wszystkimi kosztami na koniec okresu (dostępne wyłącznie dla finansowania pomostowego)

Dokumenty przy decyzji wstępnej

 • Kwota, okres pożyczki, informacja o wysokości miesięcznych dochodów oraz cel pożyczki.
 • Zdjęcie nieruchomości (min. 1 zdjęcie każdej izby wewnątrz i min. 1 zdjęcie zewnątrz – w przypadku domów szeregowych/wolnostojących).
 • Numer księgi wieczystej

Dokumenty przy decyzji ostatecznej

  • Kompletnie wypełniony wniosek pożyczkowy, zawierający wszystkie wymagane zgody.
  • Podstawa nabycia nieruchomości.
  • Dokumenty finansowe:
   dla spółek – podpisane sprawozdanie finansowe za poprzedni okres obrotowy oraz bieżące bilans i rachunek zysków i strat.
   dla działalności gospodarczej – PIT 36 za poprzedni rok obrotowy oraz bieżąca KPiR lub rachunek obrotowy przy ryczałcie.
   dla start-upów lub innych – wyciągi z konta bankowego za ostatnie min. 6 miesięcy z widocznymi uznaniami na rachunku.

Kwota pożyczki

Od 50.000 zł do 2 500.000 zł (nie więcej niż 65% od wartości nieruchomości).

Okres

Maksymalny okres spłaty pożyczki to 10 lat. Umowa zostaje zawarta na okres do 12 miesięcy, z możliwością przedłużania do 120 miesięcy. W tym przypadku warunkiem jest terminowe regulowanie zobowiązań.

Koszty pożyczki

Prowizja w przedziale 16-23% i oprocentowanie 7,2% w skali roku.

Close button

Potrzebujesz pożyczki hipotecznej poza bankowej od 30 000 złotych do 1 000 000 złotych?

Wpisz swój nr telefonu

Nasz doradca do Ciebie zadzwoni