Czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty

Spis treści

Aktualności

Jakie kredyty można skonsolidować?

Jakie kredyty można skonsolidować?

Czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty? Mówiąc najogólniej, jeżeli dłużnikowi i wierzycielowi nie udaje się dojść do porozumienia jest ono ostatnią próbą załatwienia sprawy polubownie, czyli przed wstąpieniem na drogę sądową.

Co warto wiedzieć to fakt, iż takie wezwanie – zgodnie z Kodeksem Cywilnym – jest obowiązkowe przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, która ma być w założeniu ostatecznością. Dzięki temu sąd otrzymując pozew wie, że wyczerpane zostały wszelkie próby rozwiązania sporu polubownie. Jeżeli nie otrzymamy przedsądowego wezwania do zapłaty to pozew co prawda nie zostanie odrzucony, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa zostanie skierowany do mediacji.

Co prawda żadne przepisy prawa nie określają jasno danych, które muszą znaleźć się w przedsądowym wezwaniu do zapłaty, zwykle zawierają jednak kilka stałych elementów:

– informacje ogólne tj. data i miejsce sporządzenia wezwania oraz dane osobowe nasze

– naszych i dłużnika – podstawę roszczenia, czyli nic innego jak faktura, umowa, czy też inny dokument z którego wynika, że wierzyciel ma prawo domagać się zapłaty.

– kwota roszczenia, czyli główna kwota jakiej zapłaty żąda wierzyciel. Pod nią – jeżeli dłużnikiem jest firma, lub osoba prowadząca działalność gospodarczą – jest umieszczona informacja o odsetkach za opóźnienie.

– termin spłaty, czyli czas na spełnienie roszczenia przez dłużnika. Może to być np. 7 dni, ważne żeby termin ten był liczony od otrzymania wezwania przez dłużnika.

– rachunek bankowy, na który ma zostać dokonana zapłata.

– konsekwencje nie spłacenia zobowiązań, czyli poinformowanie o wniesieniu sprawy do sądu oraz obarczeniu kosztami postępowania sądowego, a także – jeżeli dłużnik wciąż nie spłaci należności – postępowania egzekucyjnego.

Warto również pamiętać o tym, że takie wezwanie zwykle jest wysłane przesyłką za potwierdzeniem odbioru. Jeśli nie odbierzemy takiego listu mimo nadania powtórnego zawiadomienia, jest on uznawany za dostarczony, a nasza sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, co często zamyka możliwość polubownego zakończenia sprawy. Dlatego bardzo ważne jest, aby zawsze podawać aktualny adres do korespondencji, a w razie zmiany miejsca zamieszkania powiadomić o tym fakcie pożyczkobiorcę.

Próba windykacji należności przed skierowaniem sprawy do sądu często napotyka wiele problemów, a wezwanie przedsądowe niejako zamyka ten proces oraz jest gwarancją wyczerpania możliwości pozasądowego rozwiązania sporu.

Spis treści