FAQ

Prezentujemy popularne pytania ze strony naszych Klientów, pojawiające się przy pierwszym kontakcie z Balt Credit.

​Kto może korzystać z naszej oferty?

Nasza oferta jest skierowana do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz do spółek prawa handlowego. Główny warunek otrzymania pożyczki hipotecznej pozabankowej, to posiadanie zabezpieczenia w postaci domu, mieszkania, lokalu czy każdego innego budynku Warto dodać, że taka nieruchomość może być obciążona hipotekami, jak również należeć do osoby trzeciej.

Jakie nieruchomości przyjmowane są jako zabezpieczenie?

Akceptujemy mieszkania i domy usytuowane w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście oraz na przedmieściach wyżej wymienionych miast (w promieniu do 30 km). Zabezpieczeniem pożyczek hipotecznych pozabankowych mogą zostać także lokale usługowe i użytkowe. Nowe rozwiązania w naszej ofercie pozwalają na zabezpieczenie w formie wpisu hipotecznego w nieruchomości, która jest usytuowana w miejscowościach turystycznych i miejscowościach powyżej 40 tysięcy mieszkańców.

Jaką maksymalną kwotę pożyczki mogę otrzymać?

Balt Credit zapewnia prywatne pożyczki hipoteczne bez BIK na kwotę od 30 000 PLN do 2 500 000 PLN. Kwota pożyczki hipotecznej pozabankowej nie może przekraczać 65% wartości zabezpieczenia w postaci tejże nieruchomości.

Czy na decyzję mają wpływ wpisy w BIG, BIK, KRD?

Nie, negatywne wpisy w rejestrach dłużników nie są podstawą do decyzji odmownej.

Jakie formy zabezpieczenia są stosowane?

Dla pożyczek hipotecznych pozabankowych Balt Credit stosuje wyłącznie formę zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki w dziale IV Księgi Wieczystej – podobnie jak czynią to banki. Pożyczkobiorca zaciągający pożyczkę w Balt Credit, przez cały czas pozostaje właścicielem nieruchomości i nie musi się obawiać, że nagle jego mieszkanie zostanie sprzedane. Maksymalna kwota pożyczki nie może przekraczać 65% wartości posiadanej nieruchomości.

Jak długo czeka się na pieniądze?

Weryfikacja wniosku o prywatną pożyczkę hipoteczną trwa maksymalnie do 2 dni roboczych, licząc od dnia złożenia kompletu dokumentów we wniosku. Natomiast wypłata środków następuje w ciągu do 3 dni roboczych od podpisaniu umowy przed notariuszem. W praktyce, jest to jednak dzień podpisania umowy.

Co to jest hipoteka?

Wpis w dziale IV Księgi Wieczystej lub inaczej, hipoteka, jest formą ograniczenia prawa rzeczowego na nieruchomości. Służy ono zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

Na czym polega przewłaszczenie na zabezpieczenie?

Na samym wstępie warto podkreślić, że Balt Credit nie stosuje tej formy zabezpieczenia, lecz wiedza o naturze tego mechanizmu jest cenna, gdy porównujemy oferty innych instytucji pożyczkowych.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ograniczenia prawa rzeczowego do nieruchomości, w postaci przeniesienia prawa własności nieruchomości, na instytucję pożyczkową, na czas trwania umowy prywatnej pożyczki pozabankowej. Po spłacie długu fundusz pożyczkowy zobowiązany jest do powrotnego przeniesienia własności. Gwarantuje to wpis w dziale II księgi wieczystej, roszczenia o powrotne przeniesienie własności (dodatkowe zabezpieczenie dla pożyczkobiorcy). Przewłaszczenie jest formą utraty własności nieruchomości, dlatego warto być ostrożnym podpisując umowę przewłaszczenia z pożyczkodawcą i ze szczególną ostrożnością czytać wszystkie punkty podobnych umów. Dobrym krokiem jest zasięgnięcie opinii u zaufanego radcy prawnego.

Jaki jest koszt pożyczki Balt Credit?

Koszt pożyczki hipotecznej pozabankowej w Balt Credit rozpoczyna się już od 15% w skali roku.

Kiedy muszę spłacić moją pożyczkę?

Termin i okres spłaty pożyczki hipotecznej pozabankowej ustalany jest indywidualnie w stosunku do każdej sprawy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy możliwość rozłożenia spłaty pożyczki pożyczki hipotecznej pozabankowej na okres do 120 miesięcy (z zastrzeżeniem, że umowy są zawierane na okres do 12 miesięcy i sukcesywnie przedłużane na kolejne dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe). Decydującym warunkiem jest w tym przypadku spłacanie każdej raty kapitałowo-odsetkowych w terminie. Istnieje również możliwość spłaty mniejszych rat i zwrotu całej pożyczki z kredytu bankowego lub innego źródła, po upływie 12 miesięcy. Spłacane raty nie mogą być jednak mniejsze niż suma kosztów pożyczki prywatnej hipotecznej pozabankowej.

Czy muszę coś płacić za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę pod zastaw?

Nasi klienci nie ponoszą żadnych opłat wstępnych, nie muszą też płacić za rozpatrywanie wniosków dotyczących prywatnych pożyczek hipotecznych pozabankowych.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o pożyczkę poza bankową pod zastaw nieruchomości?

Komplet informacji, które powinny zostać przygotowane przed wypełnieniem wniosku o pożyczkę hipoteczną pozabankową zawiera: dokument tożsamości potencjalnego pożyczkobiorcy, numer Księgi Wieczystej przedmiotowej nieruchomości, opis lokalizacji lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz szacunkową wartość nieruchomości. Pomocne będą również fotografie poglądowe nieruchomości, które pozwolą ocenić jej położenie i stan techniczny. Dokumenty finansowe, które weryfikujemy elastycznie, jednakże dla dobra naszych klientów chcemy mieć pewność, że zaciągnięta pożyczka hipoteczna pozabankowa będzie spłaca bez większych problemów.

Close button

Potrzebujesz pożyczki hipotecznej poza bankowej od 30 000 złotych do 1 000 000 złotych?

Wpisz swój nr telefonu

Nasz doradca do Ciebie zadzwoni