FAQ

Prezentujemy popularne pytania ze strony naszych Klientów, pojawiające się przy pierwszym kontakcie z Balt Credit.
Nasza oferta jest skierowana do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz do spółek prawa handlowego. Główny warunek otrzymania pożyczki hipotecznej pozabankowej, to posiadanie zabezpieczenia w postaci domu, mieszkania, lokalu czy każdego innego budynku Warto dodać, że taka nieruchomość może być obciążona hipotekami, jak również należeć do osoby trzeciej.

Nieruchomości (mieszkanie, dom, działka, lokal użytkowy/komercyjny, kamienice, spółdzielcze własnościowe lokale) znajdujące się w dużych miastach (powyżej 40.000 osób), miejscowościach turystycznych lub na przedmieściach miast mających ponad 100 000 mieszkańców.

Balt Credit zapewnia prywatne pożyczki hipoteczne bez BIK na kwotę od 50 000 PLN do 1 000 000 PLN. Kwota pożyczki hipotecznej pozabankowej nie może przekraczać 60% wartości zabezpieczenia w postaci tejże nieruchomości.

Nie, negatywne wpisy w rejestrach dłużników nie są podstawą do decyzji odmownej.
Dla pożyczek hipotecznych pozabankowych Balt Credit stosuje wyłącznie formę zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki w dziale IV Księgi Wieczystej – podobnie jak czynią to banki. Pożyczkobiorca zaciągający pożyczkę w Balt Credit, przez cały czas pozostaje właścicielem nieruchomości i nie musi się obawiać, że nagle jego mieszkanie zostanie sprzedane. Maksymalna kwota pożyczki nie może przekraczać 60% wartości posiadanej nieruchomości.
Wpis w dziale IV Księgi Wieczystej lub inaczej, hipoteka, jest formą ograniczenia prawa rzeczowego na nieruchomości. Służy ono zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.
Na samym wstępie warto podkreślić, że Balt Credit nie stosuje tej formy zabezpieczenia, lecz wiedza o naturze tego mechanizmu jest cenna, gdy porównujemy oferty innych instytucji pożyczkowych.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ograniczenia prawa rzeczowego do nieruchomości, w postaci przeniesienia prawa własności nieruchomości, na instytucję pożyczkową, na czas trwania umowy prywatnej pożyczki pozabankowej. Po spłacie długu fundusz pożyczkowy zobowiązany jest do powrotnego przeniesienia własności. Gwarantuje to wpis w dziale II księgi wieczystej, roszczenia o powrotne przeniesienie własności (dodatkowe zabezpieczenie dla pożyczkobiorcy). Przewłaszczenie jest formą utraty własności nieruchomości, dlatego warto być ostrożnym podpisując umowę przewłaszczenia z pożyczkodawcą i ze szczególną ostrożnością czytać wszystkie punkty podobnych umów. Dobrym krokiem jest zasięgnięcie opinii u zaufanego radcy prawnego.
Termin i okres spłaty pożyczki hipotecznej pozabankowej ustalany jest indywidualnie w stosunku do każdej sprawy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy możliwość rozłożenia spłaty pożyczki pożyczki hipotecznej pozabankowej na okres do 120 miesięcy (z zastrzeżeniem, że umowy są zawierane na okres do 12 miesięcy i sukcesywnie przedłużane na kolejne dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe). Decydującym warunkiem jest w tym przypadku spłacanie każdej raty kapitałowo-odsetkowych w terminie. Istnieje również możliwość spłaty mniejszych rat i zwrotu całej pożyczki z kredytu bankowego lub innego źródła, po upływie 12 miesięcy. Spłacane raty nie mogą być jednak mniejsze niż suma kosztów pożyczki prywatnej hipotecznej pozabankowej.
Nasi klienci nie ponoszą żadnych opłat wstępnych, nie muszą też płacić za rozpatrywanie wniosków dotyczących prywatnych pożyczek hipotecznych pozabankowych.
Komplet informacji, które powinny zostać przygotowane przed wypełnieniem wniosku o pożyczkę hipoteczną pozabankową zawiera: numer Księgi Wieczystej przedmiotowej nieruchomości, wnioskowaną kwotę pożyczki, cel pożyczki. Pomocne będą również fotografie poglądowe nieruchomości, które pozwolą ocenić jej położenie i stan techniczny. Dokumenty finansowe, które weryfikujemy elastycznie, jednakże dla dobra naszych klientów chcemy mieć pewność, że zaciągnięta pożyczka hipoteczna pozabankowa będzie spłaca bez większych problemów.
Close button

Potrzebujesz pożyczki hipotecznej poza bankowej od 30 000 złotych do 1 000 000 złotych?

Wpisz swój nr telefonu

Nasz doradca do Ciebie zadzwoni    Złóż wniosek i otrzymaj wstępną decyzję kredytową.

    Porozmawiaj z konsultantem

    Wypełnij podstawowe dane a następnie umów się na wizytę z konsultantem, który pomoże Ci w procesie wypełnienia wniosku.