FAQ

Kto może korzystać z naszej oferty?

Nasza oferta jest skierowana do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz do spółek prawa handlowego. Główny warunek otrzymania pozabankowej pożyczki pod zastaw nieruchomości to posiadanie zabezpieczenia w postaci domu, mieszkania, lokalu czy każdego innego budynku (również ze wszczętą egzekucją). Warto dodać, że taka nieruchomość może być obciążona hipotekami, jak również należeć do osoby trzeciej.

Jakie nieruchomości przyjmowane są jako zabezpieczenie?

Akceptujemy mieszkania i domy usytuowane w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście oraz na przedmieściach wszystkich wspomnianych (w promieniu do 30 km). Zabezpieczeniem pożyczek pod zastaw nieruchomości mogą zostać także lokale usługowe i użytkowe.

Jaką maksymalną kwotę pożyczki mogę dostać?

Balt Credit zapewnia prywatne pożyczki hipoteczne bez bik na kwotę od 20.000 zł do 500.000 zł. Kwota pożyczki pod zastaw nieruchomości nie może przekraczać 50% wartości zabezpieczenia w postaci nieruchomości.

Czy na decyzję mają wpływ wpisy w BIG, BIK, BRKN?

Nie, negatywne wpisy w rejestrach dłużników nie są podstawą do decyzji negatywnej.

Jakie formy zabezpieczenia są stosowane?

Dla pozabankowych pożyczek pod zastaw nieruchomości Balt Credit stosuje jedynie formę zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki umownej w dziale IV księgi wieczystej – tak samo jak to robią banki. Czyli pożyczkobiorca zaciągając pożyczkę w Balt Credit przez cały czas pozostaje właścicielem nieruchomości i nie musi się obawiać, że nagle jego mieszkanie zostanie sprzedane. Maksymalna kwota pożyczki nie może przekracać 50% wartości posiadanej nieruchomości.

Jak długo czeka się na pieniądze?

Weryfikacja wniosku o prywatną pożyczkę hipoteczną trwa maksymalnie do 2 dni roboczych, licząc od dnia złożenia kompletu dokumentów. Natomiast wypłata środków następuje w ciągu do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy u notariusza (zazwyczaj jest to jednak dzień podpisania umowy).

Co to jest hipoteka?

Wpis w dziale IV księgi wieczystej lub hipoteka jest formą ograniczenia prawa rzeczowego na nieruchomości. Służy to zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wierzyciel rzeczowy może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Na czym polega przewłaszczenie na zabezpieczenie?

Na samym wstępie warto podkreślić, że Balt Credit nie stosuje tej formy zabezpieczenia, ale coś o tym warto wiedzieć porównując z ofertami innych firm, proponujących podobny rodzaj zabezpieczenia.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ograniczenia prawa rzeczowego do nieruchomości w postaci przeniesienia prawa własności nieruchomości na inny fundusz pożyczkowy na czas trwania umowy prywatnej pożyczki pod zastaw nieruchomości. Po spłacie długu fundusz pożyczkowy zobowiązany jest do powrotnego przeniesienia własności. Gwarantuje to wpis w dziale III księgi wieczystej roszczenia o powrotne przeniesienie własności (dodatkowe zabezpieczenie dla pożyczkobiorcy). Przewłaszczenie to tylko przeniesienie własności w określonym czasie i celu. Niemal że jest to swojego rodzaju czasową utratą prawa własności, warto być ostrożnym podpisując umowę przewłaszczenia z funduszem i ze szczególną ostrożnością czytać wszystkie punkty podobnych umów, a lepiej przekazać podobną umowę do sprawdzenia przez zaufanego radcę prawnego.

Jaki jest koszt pożyczki Balt Credit?

Koszt pożyczki pod zastaw nieruchomości w Balt Credit wynosi od 1,33% do 2,5% miesięcznie.

Kiedy muszę spłacić moją pożyczkę?

Termin i okres spłaty pożyczki pod zastaw nieruchomości ustalany jest indywidualnie w stosunku do każdej sprawy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy możliwość rozłożenia spłaty pożyczki pozabankowej pod zastaw nieruchomości na okres do 120 miesięcy (z zastrzeżeniem, że umowy są zawierane na okres do 12 miesięcy i sukcesywnie przedłużane na kolejne dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe). Decydującym warunkiem jest w tym przypadku terminowa spłata rat kapitałowo-odsetkowych. Również istnieje możliwość spłaty mniejszych rat i zwrotu całej pożyczki z kredytu bankowego lub innego źródła po upływie 12 miesięcy. Spłacane raty nie mogą być jednak mniejsze niż suma kosztów pożyczki prywatnej pod zastaw nieruchomości.

Czy muszę coś płacić za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę pod zastaw?

Nasi klienci nie ponoszą żadnych opłat wstępnych, nie muszą też płacić za rozpatrywanie wniosków dotyczących prywatnych pożyczek pod zastaw nieruchomości.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wnosku o pożyczkę pozabankową pod zabezpieczenie nieruchomości?

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na prywatną pożyczkę pod zastaw nieruchomości, finansowanie pomostowe, pożyczkę konsolidacyjną, czy finansowanie na inwestycje. We wszystkich tych przypadkach pieniądze otrzymamy niemalże natychmiastowo, ograniczając przy tym formalności do minimum. Oferujemy także specjalne pożyczki pozabankowe dla zadłużonych pod zastaw nieruchomości, czyli szybki zastrzyk gotówki, który pozwoli na spłatę zaległych zobowiązań. Warto zaznaczyć, że pożyczka pod hipotekę bez BIK nie wymaga sprawdzania biorcy w krajowych i światowych rejestrach dłużników.