Jak spłacić ZUS w terminie?

Spis treści

Aktualności

Jak spłacić ZUS w terminie?

Spłata ZUS i US jest obowiązkowa.

 

Obowiązkiem każdego pracodawcy, jest terminowa spłata comiesięcznych zobowiązań publicznoprawnych. Należą do nich przede wszystkim comiesięczne składki na ubezpieczenia społeczne – znane również jako tzw. składki na ZUS, oraz zaliczki na podatek dochodowy. Odprowadza się je zarówno za pracę poszczególnych pracowników jak i za samych pracodawców, w zależności od formy prowadzonej działalności. Co ważne, należy odprowadzić je za każdy przepracowany miesiąc, co powoduje, iż musimy zapłacić za pracowników, nawet jeżeli w kolejnym miesiącu dokonaliśmy sporej redukcji zatrudnienia i zmniejszyliśmy swoje przychody. Problem narasta, jeżeli kontrahenci zalegają ze spłatą wystawionych faktur, a na koncie obrotowym brakuje środków.

Prawny obowiązek i sankcje.

Tego typu zobowiązania każda firma powinna traktować priorytetowo. Za niespłacone w terminie należności finalnie i tak przyjdzie nam zapłacić. Do tego zostaniemy obarczeni karnymi odsetkami, a w razie szczególnie rażących naruszeń może nas spotkać nawet odpowiedzialność karna! Dlatego tak ważne jest, aby dysponować pewną nadwyżką finansową, która w ciężkich realiach pandemii, pozwoli nam zachować przynajmniej trochę spokoju i uchroni przed ściganiem przez aparat państwa. W przeciwnym razie, będziemy zdani na łaskę kontrahentów, którzy to niejednokrotnie nie spłacą w terminie wystawionych przez nas faktur.

Ważny zasób w portfelu.

Współcześnie powstała pozytywna moda na zakup nieruchomości w średnich i dużych miastach, dla ulokowania zebranego kapitału. Tak poczyniona zawczasu inwestycja, może okazać się najlepszą możliwą tarczą, przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami ze strony aparatu państwa, bez jednoczesnego wyzbywania się jej ze swojego majątku. Wystarczy wystąpić o pożyczkę pod zastaw nieruchomości do Balt Credit, która to w razie spełnienia wymogów formalnych i odpowiedniej jakości nieruchomości, zostanie udzielona. Zawsze korzystniej będzie spłacić powstałą zaległość wobec ZUS i Urzędu Skarbowego i cieszyć się swoją nieruchomością, niż narazić się na przykre konsekwencje i finalnie ją utracić.

Gdy liczy się termin.

Terminy na spłatę naliczonych składek i zaliczek znane są z góry. Dlatego jeśli wiemy, że zabraknie nam gotówki na ich spłatę, to mamy pewien niedługi czas na załatwienie formalności dotyczących udzielenia pożyczki. W Balt Credit wiemy, jak ważne jest szybkie uzyskanie pieniędzy, dlatego wypłacamy je niezwłocznie po zakończeniu niezbędnych formalności. Rozumiemy, że urzędy mają swoje sztywno wyznaczone terminy których się trzymają i ogromnym ryzykiem jest zaleganie im z płatnościami. Dlatego zawsze wychodzimy firmom naprzeciw i dostarczamy środki z tytułu pożyczki od ręki.

Spis treści