Kiedy można wykreślić hipotekę z księgi wieczystej i kto to może zrobić?

Spis treści

Aktualności

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej

Często chcąc wziąć kolejną pożyczkę pod zabezpieczenie na daną nieruchomość okazuje się, że nie możemy tego zrobić. Czemu? W księdze wieczystej wciąż widnieje zapis o wziętej pożyczce. Co wtedy zrobić? I jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

O wykreślenie hipoteki powinien zadbać sam właściciel. W przypadku małżeństwa, które przez wspólnotę majątkową jest właścicielem danej nieruchomości powinni oni stosowny wniosek złożyć wspólnie. Natomiast w przypadku firmy jako właściciel powinien wystąpić zarząd, prezes, lub inna osoba wskazana przez dane przedsiębiorstwo do jej reprezentowania. W szczególnych przypadkach można się o to ubiegać również w sądzie – np. wtedy, kiedy współwłaściciel nie chce z nami współpracować.

Zasadniczo, hipotekę można wykreślić po zaspokojeniu roszczenia, czyli ni mniej, ni więcej po spłacie pożyczki. Nie istnieje ustawowy termin na wykonanie tej czynności, jednak – ponieważ jest to w naszym najlepszym interesie – warto załatwić wykreślenie kredytu z hipoteki zaraz po spłacie zobowiązania. Później możemy o tym zapomnieć, co z kolei może skutkować problemami przy kolejnych pożyczkach. Może również dojść do sytuacji, w której pogorszenie stosunków z wierzycielem lub jego śmierć znacznie utrudni wydanie odpowiedniego zaświadczenia. Wówczas jedyną możliwą drogą jest proces sądowy, mający na celu ustalenie faktycznego stanu prawnego księgi wieczystej.

Jeżeli pożyczka pod zabezpieczenie została spłacona a my chcemy wykreślić ją z hipoteki, należy udać się do pożyczkodawcy i odebrać zaświadczenie o spłacie zobowiązania. Musi ono zawierać nr księgi wieczystej, szczegółowe dane osobowe, tytuł hipoteki (ze wskazaniem wysokości pożyczki), potwierdzenie całkowitej spłaty zobowiązania oraz zgodę wierzyciela (czyli pożyczkodawcy) na wykreślenie. W Balt Credit nie pobieramy opłat za wydanie takiego zaświadczenia – jest to bowiem obowiązkiem każdego pożyczkodawcy i nie powinien on dodatkowo obciążać swoich Klientów kosztem jego uzyskania. Dodatkowo, uzyskane zaświadczenie potwierdzamy notarialnie, co również jest konieczne do jego zaakceptowania przez sąd.

Po uzyskaniu zaświadczenia pozostaje już tylko złożenie wniosku do właściwego oddziału rejonowego sądu wieczystoksięgowego, a ten stosownym postanowieniem (zwykle postępowania są bardzo krótkie i nie wymagają dodatkowych wyjaśnień) wykreśla z księgi wieczystej hipotekę. Wniosek dostępny jest na stronach sądu oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i wiąże się z opłatą skarbową. Naszym stałym Klientom służymy pomocą w jego uzyskaniu.

Dlaczego warto zadbać o wykreślenie wpisu o hipotece z księgi wieczystej od razu po spłacie zobowiązania? Może nam zwyczajnie zabraknąć podpisu współwłaściciela nieruchomości (np. w przypadku rozwiedzionych i skłóconych małżeństw) – wtedy nie będziemy w stanie wykreślić hipoteki. Zdarzyć się może również, że wierzyciel umrze (jeśli był osobą fizyczną) lub zostanie rozwiązany (np. firma pożyczkowa przestanie istnieć) – wtedy nie uzyskamy stosownego zaświadczenia. Z pomocą w niektórych sytuacjach przychodzi co prawda Bank Gospodarstwa Krajowego, który wykreśla spłacone zobowiązanie wobec Skarbu Państwa, osób prawnych i instytucji państwowych, jednak w przypadku innego rodzaju wierzycieli będziemy zmuszeni złożyć wniosek do sądu rejonowego, który będzie musiał przeprowadzić postępowanie w tej sprawie.

Warto więc już po spłacie zobowiązania udać się do firmy pożyczkowej po stosowne zaświadczenie, aby uniknąć ewentualnych problemów i jak najszybciej „uwolnić” nieruchomość od – spłaconego już przecież – zobowiązania.

Co to księga wieczysta?


Przechowywana w publicznym rejestrze księga wieczysta jest ogólnodostępnym dokumentem, na podstawie którego można określić faktyczny stan prawny każdej nieruchomości znajdującej się na terenie Polski. Zawiera ona takie informacje jak:

  • imię i nazwisko aktualnego właściciela,
  • dokładne dane adresowe,
  • powierzchnię,
  • przeznaczenie
Ważny jest również ewentualny zapis o hipotece. Jest to o tyle przydatne, że nie trzeba opierać się na innych źródłach przed zawieraniem umowy przedwstępnej, jak i kupna. Sam dokument składa się z czterech obszernych sekcji:

  • pierwsza – informacje o nieruchomości,
  • druga – dane właściciela,
  • trzecia – służebności gruntowe i przesyłowe,
  • czwarta – wiadomości na temat obciążeń hipotecznych.
Mamy stały i darmowy dostęp do wszystkich informacji na temat interesującej nas działki czy mieszkania. Znacznie podnosi to bezpieczeństwo zawieranych transakcji.

Kto może wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?


Często pojawia się pytanie, kto i jak może wykreślić hipotekę z księgi wieczystej. Teoretycznie może to zrobić każdy, kogo zobowiązanie rzeczywiście zostało w pełni spłacone i prawnie wygasło. Wystarczy złożyć wniosek w banku, który udzielił kredytu hipotecznego albo poprosić o to wierzyciela. W praktyce jednak może się okazać, że kredytodawca utrudnia proces albo w międzyczasie nastąpił jego zgon. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu rejonowego.

Wsparcie w usunięciu hipotek z ksiąg wieczystych


Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z udzielaniem pożyczek pod zastaw nieruchomości. Wiemy, jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, więc jeśli jesteś naszym Klientem i masz z tym problem – nie wahaj się do nas zgłosić. Sama procedura usunięcia wpisu, zależnie od stopnia skomplikowania, może trwać od kilku dni do kilkunastu miesięcy.

Spis treści