BALT CREDIT
POŻYCZKA DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH ZABEZPIECZONA HIPOTECZNIE

Od 30 000 do 1 000 000 zł

POŻYCZKA DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Nasza Pożyczka Hipoteczna dla Spółek Kapitałowych to nie tylko źródło finansowania, ale także klucz do elastycznego rozwoju biznesu. Znosimy tradycyjne bariery kredytowe, oferując innowacyjne podejście do wsparcia przedsiębiorstw w osiąganiu ich celów biznesowych. Dzięki naszej ofercie firmy planują inwestycje, wykorzystują okazje biznesowe czy rozbudowują działalność. Dostarczamy niezbędne środki, eliminując zbędne formalności i ograniczenia.

Przygotowaliśmy ofertę pożyczki hipotecznej z myślą o przedsiębiorcach, którzy szukają rozwiązania dostosowanego do ich sytuacji i potrzeb. Dzięki braku wymagań zdolności kredytowej w ujęciu bankowym oraz minimalnym formalnościom, uzyskanie środków na rozwój działalności staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.

CZY POŻYCZKA DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH SKIEROWANA JEST DO TWOJEJ FIRMY?

Spółki Kapitałowe na wszystkich etapach rozwoju.

Oferujemy finansowanie dla spółek kapitałowych bez względu na ich staż na rynku, wspierając zarówno nowe przedsięwzięcia, jak i firmy o ugruntowanej już pozycji.

Przedsiębiorstwa Poszukujące Alternatywnego Źródła Finansowania:

Spółki, które potrzebują szybkiego i elastycznego źródła finansowania, niechętne tradycyjnym procedurom bankowym.

Spółki Planujące Rozwój Działalności:

Przedsiębiorstwa, które chcą zainwestować w rozwój swojej działalności, rozszerzyć ofertę, czy podjąć nowe inwestycje.

Spółki Kapitałowe Bez Wymagań Branżowych:

Otwieramy naszą ofertę dla przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki, bez ograniczeń branżowych.

Spółki Kapitałowe z Ograniczoną Historią Kredytową:

Przedsiębiorstwa, które mogą posiadać ograniczoną historię kredytową i szukają alternatywnego źródła finansowania.

Spółki z Potrzebą Szybkiego Rozwoju:

Firmy, które widzą potencjał szybkiego wzrostu i wymagają natychmiastowego finansowania na inwestycje w infrastrukturę, zespół czy marketing.

POŻYCZKA HIPOTECZNA DLA STARTUPÓW

Nasza Pożyczka Hipoteczna dla Spółek Kapitałowych stanowi alternatywne rozwiązanie finansowe, umożliwiające przedsiębiorstwom osiągnięcie ich celów biznesowych w niezwykle krótkim procesie decyzyjnym. Oferujemy wsparcie finansowe na różnorodne cele biznesowe, takie jak:

– Rozbudowa firmy
- Zakup nowego sprzętu/maszyn/urządzeń

– Uwolnienie zdolności kredytowej

– Inwestycje w rozwój działalności

– Otwarcie nowego biznesu

– Wykup z leasingu

– Zatowarowanie

– Okazja biznesowa

– Zakup nieruchomości

– Spłata ZUS/US

– Finansowanie kontraktu

– Remont/modernizacja/wykończenie

– Koszty operacyjne/poprawa płynności

Każda spółka kapitałowa poszukująca elastycznego źródła finansowania:

– Akceptujemy firmy z różnym stażem na rynku

– Brak wykluczeń ze względu na branżę

– Nie wymagamy zgód małżonków (o ile nie są współwłaścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie)

– Nie weryfikujemy baz bankowych

Pożyczka dostosowana do potrzeb spółek kapitałowych, oferując krótkoterminowe finansowanie.

– Okres spłaty elastyczny, dostosowany do możliwości wnioskodawcy w przedziale między 6 a 36 miesięcy.

– Istnieje możliwość negocjowania harmonogramu spłaty, karencji, przedłużania czy zmiany okresów pożyczki w drodze indywidualnej decyzji.

– Wszystkie koszty są przedstawiane klientowi z góry przed wydaniem decyzji pożyczkowej.

– Oprocentowanie wynosi 12,5% w skali roku.

– Prowizja w zakresie od 9% do 50%, zależna od kwoty, okresu, LTV, lokalizacji itp.

– Całkowity koszt pożyczki nie przekracza kwoty 2,5% na miesiąc trwania pożyczki.

– Zabezpieczeniem pożyczki zawsze jest hipoteka na nieruchomości oraz rygor egzekucji (art. 777 KPC).

– Akceptujemy wyłącznie pierwsze miejsce na hipotece (lub spłatę 1 miejsca).

– Nieruchomość może być własnością osoby trzeciej.

– Nie wymagamy wycen czy operatu nieruchomości; wystarczą zdjęcia i nr Księgi Wieczystej.

– Każda nieruchomość wymaga akceptacji po stronie Balt Credit przed wydaniem decyzji pożyczkowej.

KALKULATOR OBLICZENIA RAT

Wybierz kwotę
Min 30000 PLN
Max 1000000 PLN
Okres Spłaty (msc.)

Miesięczna rata od

2 729,17 zł

Ostatnia rata

100 000 zł

Całkowity koszt od

32 750 zł

SZCZEGÓŁOWY PROCES UDZIELENIA POŻYCZEK

Proces: Klient rozpoczyna aplikację, wypełniając prosty formularz online. Formularz ten obejmuje podstawowe informacje dotyczące zapotrzebowania i nieruchomości.

Wymagane Dokumenty: Brak specjalnych dokumentów na tym etapie. Wystarczą podstawowe informacja o nieruchomości.

Proces: Klient rozpoczyna aplikację, wypełniając prosty formularz online. Formularz ten obejmuje podstawowe informacje dotyczące zapotrzebowania i nieruchomości.

Wymagane Dokumenty: Brak specjalnych dokumentów na tym etapie. Wystarczą podstawowe informacja o nieruchomości.

Proces: Na podstawie przesłanych danych przeprowadzana jest wstępna ocena nieruchomości, na tym etapie możliwe są dodatkowe pytania lub uzupełnienia.

Wymagane Dokumenty: Uzupełnienia i wyjaśnienia dotyczące nieruchomości.

Proces: Klient otrzymuje decyzję wstępną. W przypadku pozytywnej decyzji, przechodzi do kolejnego etapu i otrzymuje kalkulacje.

Wymagane Dokumenty: Brak dodatkowych dokumentów na tym etapie.

Proces: Klient otrzymuje kalkulacje pożyczki. Po akceptacji należy dostarczyć zestaw dokumentów prawnych, w tym podstawę nabycia oraz inne dokumenty wymagane do decyzji ostatecznej i napisania umowy.

Wymagane Dokumenty:  Lista dokumentów dostarczana indywidualnie klientowi.

Proces:  Po dostarczeniu wszystkich dokumentów i informacji, wydawana jest decyzja ostateczna o przyznaniu pożyczki. Mogą być wymagane dodatkowe wyjaśnienia.

Wymagane Dokumenty: Ostateczne uzupełnienia i wyjaśnienia.

Proces: Po przyznaniu ostatecznej decyzji pozytywnej, umawiane jest podpisanie umowy pożyczki. Klient otrzymuje draft umowy mailem przed podpisaniem.

Wymagane Dokumenty: Oryginały dokumentów do wglądu przy umowie zgodnie z przygotowaną listą.

Proces:Po podpisaniu umowy, rejestrowany jest wniosek o wpis hipoteki oraz wypłacane są środki z pożyczki.

Wymagane Dokumenty: Brak dodatkowych dokumentów na tym etapie.

SZCZEGÓŁOWY PROCES UDZIELANIA POŻYCZEK

Proces: Klient rozpoczyna aplikację, wypełniając prosty formularz online. Formularz ten obejmuje podstawowe informacje dotyczące zapotrzebowania i nieruchomości.

Wymagane Dokumenty: Brak specjalnych dokumentów na tym etapie. Wystarczą podstawowe informacja o nieruchomości.

Proces: Klient rozpoczyna aplikację, wypełniając prosty formularz online. Formularz ten obejmuje podstawowe informacje dotyczące zapotrzebowania i nieruchomości.

Wymagane Dokumenty: Brak specjalnych dokumentów na tym etapie. Wystarczą podstawowe informacja o nieruchomości.

Proces: Klient rozpoczyna aplikację, wypełniając prosty formularz online. Formularz ten obejmuje podstawowe informacje dotyczące zapotrzebowania i nieruchomości.

Wymagane Dokumenty: Brak specjalnych dokumentów na tym etapie. Wystarczą podstawowe informacja o nieruchomości.

Proces: Klient rozpoczyna aplikację, wypełniając prosty formularz online. Formularz ten obejmuje podstawowe informacje dotyczące zapotrzebowania i nieruchomości.

Wymagane Dokumenty: Brak specjalnych dokumentów na tym etapie. Wystarczą podstawowe informacja o nieruchomości.

Proces: Klient rozpoczyna aplikację, wypełniając prosty formularz online. Formularz ten obejmuje podstawowe informacje dotyczące zapotrzebowania i nieruchomości.

Wymagane Dokumenty: Brak specjalnych dokumentów na tym etapie. Wystarczą podstawowe informacja o nieruchomości.

Proces: Klient rozpoczyna aplikację, wypełniając prosty formularz online. Formularz ten obejmuje podstawowe informacje dotyczące zapotrzebowania i nieruchomości.

Wymagane Dokumenty: Brak specjalnych dokumentów na tym etapie. Wystarczą podstawowe informacja o nieruchomości.

Proces: Klient rozpoczyna aplikację, wypełniając prosty formularz online. Formularz ten obejmuje podstawowe informacje dotyczące zapotrzebowania i nieruchomości.

Wymagane Dokumenty: Brak specjalnych dokumentów na tym etapie. Wystarczą podstawowe informacja o nieruchomości.

Proces: Klient rozpoczyna aplikację, wypełniając prosty formularz online. Formularz ten obejmuje podstawowe informacje dotyczące zapotrzebowania i nieruchomości.

Wymagane Dokumenty: Brak specjalnych dokumentów na tym etapie. Wystarczą podstawowe informacja o nieruchomości.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO, SMS'OWEGO CZY MAILOWEGO:

Adam Burzykowski

Opiekun Regionu

Marcin Marzec

Opiekun Regionu